Stor framgang, men slit med å bygge tillit

Herøy kommune framstår som særs godt driven, men har ei stor utfordring med å bygge opp tillit.

Herøy kommune: Mykje bra, og ein del å rette på. Slik er det i mange kommunar, mellom anna i Herøy.  Foto: Arkiv / Bjørnar Torvholm Sævik

Nyhende

Slik konkluderer KS-Konsulent etter at Herøy kommune har gjennomført ei ny evaluering av forvaltingspraksisen ved hjelp av Kommunekompasset. Evauleringa i 2020 var den tredje sidan 2016, og konklusjonen til KS-Konsulent er klar: