Batteriferje på Årvik - Koparnes, medan Larsnes-sambandet får "gamal standard"

På Årvik-Koparnes skal det inn miljøferje med elektrisk drift. På Larsnes-sambandet vil det ikkje bli krav om slikt.

Fylkeskommunen: Planlegg for framleis konvensjonell ferjedrift på Larsnes-sambandet, og opnar for meir enn 30 år gamle ferjer. Her er BF «Kvam», med Nystøylhornet bak.  Foto: Endre Vorren

Nyhende

Det kjem fram av eit referat frå eit møte Sande kommune hadde med fylkeskommunen – med samferdsel som tema – i november.