– Glad for at vi tek oss god tid i skulesaka

Sande kommune skal vurdere skulestrukturen igjen. Denne gongen skal jobben gjerast grundig.

Sande kommunestyre: Vedtok å sjå nærare på skulestrukturen, men denne gongen blir det meir tid til grundige undersøkingar for ny abeidsgruppe. Det gler både Camilla Auflem Vik og Anker Hagen i kommunestyret.   Foto: Endre Vorren

Nyhende

Som kjent vart skulane på Sandsøya og i Gjerdsvika nedlagde i år, etter ein prosess sist vinter og vår som leia fram til nedleggingsvedtak.