Kommunen beklagar manglande varsling

Det er kommunen sjølv som har utført trefellinga som det har kome reaksjonar på frå naboar i Bergsvegen på Bergsøya.
Nyhende

Med tanke på omfanget av fellinga, beklagar kommunen at dei næraste naboane ikkje blei varsla. Sjølvsagt skal det ryddast opp på området, men vi har berre ein traktor og den er for tida oppteken med anna arbeid, skriv driftsingeniør Torger Kvalsund.