Vil seie førebels nei til eigedomsskatt

Eigedomsskatt: Nokre vil avvise det no, andre opnar for å ta det opp seinare.

Olav Myklebust: Sande-ordføraren er mellom dei som flørtar med tanken om å innføre eigedomsskatt. 

Nyhende

Likevel er det i dag ingenting som tilseier at Sande kommune kjem til å innføre eigedomsskatt. Det kan ein slå fast etter tysdagens behandling av saka i Sande formannskap.