Skare ny leiar ungdomsrådet

Agathe Beredu Skare er ny leiar i Sande ungdomsråd.

Leiar: Agathe Beredu Skare, ny ungdomsrådsleiar. Arkivfoto: Bjørnar Torvholm Sævik  Foto: Bjørnar Torvholm Sævik

Nyhende

Valet av nytt råd gav nyleg Skare frå Larsnes som leiar, og Oda Smoge – også frå Larsnes – er nestleiar.

Andre medlemer i perioden 2020 – 2022 er som fylgjer:

Olav Beitveit, Larsnes, Elias Kleppe frå Gursken, Alvhild Våge frå Sandsøya, Ludvig Brune Leikanger frå Larsnes, Marita Skarmyr Beitveit frå Kvams- øya, Mathias Myskja frå Kvamsøya og Emilie Sande Hansen frå Sandsøya.

I tillegg er Camilla Auflem Vik tidlegare peika ut som politisk valt medlem frå Sande kommunestyret.