Dei 175 Myrvåg-pasientane som blei flytta til Fosnavåg:

Er sikra fastlege ut mai

Måndag fekk 175 personar i indre Herøy den fastlegen dei har venta på sidan dei blei overførte frå Myrvåg til Herøy legesenter.

Ny vikarlege: Ein ny vi­kar­le­ge kom mån­dag på plass ved Her­øy le­ge­sen­ter. Der­med har dei 175 pa­si­en­ta­ne som blei flyt­ta over frå Myr­våg fått ei, i alle fall mel­lom­bels, fast­le­ge­løy­sing.  Foto: Jann Flatval

Nyhende

– Positivt på kort sikt, men på lengre sikt vil den beste og einaste løysinga vere å opprette ein ny legeheimel i Myrvåg.