Arnfinn Ingjerd i Maritimt Forum Nordvest:

- No ser Statsbudsjettet mykje betre ut

Regjeringen har lytta til Frp og næringa og legg no fram eit vesentleg betre statsbudsjett for 2021, meiner Maritimt Forum Nordvest ved dagleg leiar Arnfinn Ingjerd.

Arnfinn Ingjerd: Dagleg leiar i Maritimt Forum Nordvest.  Foto: Maritimt Forum Nordvest

Nyhende

– Frp har kjempa for den maritime næringa, og fått gjennomslag for fleire tiltak som Maritimt Forum har etterlyst. Nettolønnsordninga har igjen blitt betre, og dei har fått på plass nokre aktivitetsskapande tiltak. Derfor er vi rimeleg tilfreds med Statsbudsjettet for 2021, seier Ingjerd i ei pressemelding.