Slik vil kommunedirektør Anders Hammer innføre eigedomsskatt

Kommunedirektør Anders Hammer i Sande tilrår ein eigedomsskatt på 1 promille frå og med 2021.

Ny skatt? Kommunedirektør Anders Hammer tilrår kommunestyret det. Arkivfoto: Bjørnar T. Sævik 

Nyhende

Det kjem fram av saka som no skal opp til politisk behandling om lag samstundes med budsjettet.