Budsjettet sendt på høyring, og:

Ekstramøte om eigedomsskatt og skulestruktur

Olav Myklebust: Slår fast at det er svært knappe rammer i Sande, og varslar ekstramøte om nye tiltak for å få endane til å møtast.  Foto: Endre Vorren

Nyhende

I grove trekk er det kommunedirektøren sitt budsjettframlegg som no er sendt på høyring i Sande.