– Har kjempa lenge

– Vi har jobba mykje med denne saka på systemnivå, og hadde håpa at det skulle vere nok.

Ei­lin Rein­aas: Leiar for rådet for men­nes­ke med ned­sett funk­sjons­ev­ne.  Foto: Bjørnar Torvholm Sævik

Nyhende

Det seier Eilin Reinaas, leiar for rådet for menneske med nedsett funksjonsevne etter å ha lese om Toftetunet-barna i Vestlandsnytt.