Bygda talar for tilsette i helse og omsorg

Bygde- og næringslaget på Kvamsøya kjem med innspel til nye ferjeruter.

Bilferja Kvam: Tilsette i helse og omsorg har lang nok ventetid på ferja frå før, heiter det i innspelet.  Foto: Arkiv / Endre Vorren

Nyhende

Det har nyleg vore sendt ut ei høyring på nye ferjeruter. Når det gjeld Larsnes-sambandet, er det forslag om å flytte avgangen frå Larsnes frå klokka 22.45 til 23.05. Det likar kvamsøyingane dårleg, og talar tilsette i helse og omsorg si sak: