Åtvarar mot redusert vedlikehald

Å redusere vedlikehaldet av kyrkjebygg og gravplassar er ei dårleg løysing, slår kyrkjeverje Marit Sævik Leinebø fast.

Leikanger kyrkje  Foto: Arkiv

Nyhende

I kommentarane til budsjettarbeidet for 2021 åtvarar kyrkjeverja sterkt mot kutt som fører til at vedlikehald av kyrkjebygg og gravplassar må reduserast.