Vil ha torskeoppdrett på begge sider av Rovdefjorden

Selskapet Sunnmøre Torsk AS, heimehøyrande på Stadlandet, vil etablere seg med to sjøbaserte torskeoppdrettsanlegg i Rovdefjorden.

Torskeoppdrett: Moglegheitskartet som Sunnmøre Torsk AS har sendt til Sande og Vanylven kommunar, med etablering av torskeoppdrett på begge sider av Rovdefjorden.  Foto: Søknad om lokalisering

Nyhende

Selskapet, med Kenneth Brandal i spissen, søkjer Sande kommune om dispensasjon frå arealdelen i kommuneplanen.