I mål med nybygging

Fjord1 auka inntektene i tredje kvartal og avslutta eit storstilt byggeprogram med 25 nye ferjer.

Dag­finn Neteland: Ad­mi­nist­re­ran­de di­rek­tør i Fjord1.   Foto: Bjørnar Torvholm SævikAr­kiv­fo­to

Nyhende

Det dominerande ferjeselskapet i landet, med herøyselskapet Havila som hovudaksjonær, omsette for 789 millionar kroner i tredje kvartal.