Fylkesmannen avsluttar tilsyn med NAV Herøy

Fylkesmannen har avslutta tilsynssak som gjeld sosiale tenester i NAV Herøy.

Arbeidsledige: Det er no 648 heilt eller delvis arbeidsledige i Herøy og 114 i Sande. Sande har hatt ein nedgang på over 12 prosent siste 14 dagane i fylgje NAV. 

Nyhende

Etter å ha motteke fleire varsel om fleire ulike forhold ved NAV Herøy, valde Fylkesmannen for vel eit år sidan å opprette tilsynssak mot Herøy kommune.