Forlik i krillstrid

Stig Remøy og kompanjongane i krilltrålaren Juvel har lagt ned stridsøksa.

Stig Remøy: Remøy har dei seinare åre vunne fleire krill-rettsaker mot Aker.  Foto: Bjørnar Torvholm Sævik

Nyhende

Etter ein langvarig strid, enda det med forlik då erstatningssaka som dei tidlegare kompanjongane har reist mot Stig Remøy, nyleg kom til lagmannsretten som ankesak. Det fortel Nett.no, som har fått opplyst at partane er samde om ikkje å offentleggjere innhaldet i forliket.