Klare med nullutslepp

Havyard etablerer selskap for hydrogendrift av skip.

Gunnar Larsen: Konsernsjef i Havyard.  Foto: Havyard

Nyhende

Havyard vil neste år vere klar med komplett hydrogensysstem for skip. For å møte etterspørselen etter løysingar som gjer at også større skip kan segle lengre avstandar med nullutslepp, opprettar konsernet no eit eige selskap. Leiar for selskapet blir Kristian Osnes.