Norhus Ørsta igang med si fyrste storsatsing i Herøy:

48 nye bueiningar i Gjertnesmarka

Når ein skal inn på ein ny marknad, er det om og gjere å kunne vise seg frå si beste side heilt frå starten av.

Godt i gang Norhus Ørsta er godt igang med fyrste byggesteg i Gjertnesmarka. Fyrste byggesteg omfattar 48 bueinningar fordelt på firemanns-, tomanns- og einebustader.   Foto: Dronefoto Norhus.

Nyhende

Det føler trioen frå Norhus dei har greidd med sitt fyrste store utbyggingsprosjekt i Herøy. I alle fall har interessa for det nye Gjertnesmarka bustadområde vore upåklageleg etter at dei fyrst fekk noko å vise fram.