– To fluger i ein smekk

Fleirtalet i formannskapet i Herøy gjekk tysdag inn for å arbeide vidare med det planlagde massetaket for Nerlandsøybrua på Teigeneset, mot fylkeskommunen si tilråding.

Bjarne Kvalsvik: Varaordførar Bjarne kvalsvik meiner ein no har ei unik moglegheit. Ved å ta massetaket på Teigeneset opnar ein opp moglegheita for å i framtida kunne lage ein betre innfartsveg til Kvalsvika, noko han meiner er viktig å prioritere i reiselivssamanheng.  Foto: Bjørnar Torvholm Sævik

Nyhende

Dette var ei av dei fyrste sakene som var oppsett på møtet, og saka utarta seg til å bli ein lang debatt.