Arthur «Bassar» Frantsen - notbas og tonekunstnar

«Bassar» var ein viktig kulturarbeidar i lokalmiljøet.

KULTURARBEIDAR: Med trekkspelet og sitt gode humør spreidde «Bassar» mykje glede, både på land og sjø.  Foto: Per Moltu

Om fingrane var skeivslitne av harde tak på havet, så dansa dei over spelet og landa makelaust på dei rette knappane.

Nyhende

Han var underhaldar, musikar og komponist. Med trekkspelet og sitt gode humør spreidde han mykje glede, både på land og sjø. Trekkspelet var alltid med når notbasen drog til havs, bortsett frå éin gong.