– Heilt nødvendig flytting frå Myrvåg til Fosnavåg

Flyttinga av 175 listepasientar frå Myrvåg legekontor til Herøy legekontor er klaga inn for Fylkesmannen.

Heilt nødvendig: Flytting frå Myrvåg til Herøy legesenter var heile nødvendig, slår avdelingsleiar Runa Bakke fast i tilbakemeldinga til Fylkeslegen.  Foto: Jann Flatval

Nyhende

Fylkesmannen har bede om Herøy kommune si vurdering av grunnlaget for, og om pasientsikkerheita blei ivareteken, då 175 listepasientar blei flytta frå Myrvåg til Fosnavåg.