Unngår nokre av kutta, men:

Sande styrer mot knalltøft driftsår

Politikarane vil ikkje endre barnehagestrukturen eller redusere opningstida i barnehagane. Elles vert dei fleste av dei føreslegne kutta realiserte. Og så vert det ein ny runde med skulestruktur.

Med smittevernavstand: Frå tysdagens møte i formannskapet, der kommunedirektør Anders Hammer her presenterer rammene og utsiktene framover.  Foto: Endre Vorren

Nyhende

Det er hovudtrekka etter budsjettdiskusjonane i Sande formannskap tysdag i denne veka.