Hevdar Sande-forskrift har store manglar og er «ugyldig»

NHO Sjøfart hevdar den føreslegne forskrifta i Sande kommune om farvassavgift, har så store manglar at ho er ugyldig.

Sjøfart: Det er i augneblinken noko uvisst korleis og kven Sande si eventuelle innføring av farvassavgift vil råke. Illustrasjonsfoto frå innseglinga til Larsnes.  Foto: Endre Vorren

Nyhende

Det kjem fram av eit brev kommunen har motteke frå adm. dir. Frode Sund i NHO Sjøfart.