Tilsyn avdekte fleire regelbrot av Sande kommune

Eit tilsyn i regi av Fylkesmannen har avdekt ei rekkje regelbrot av Sande kommune når det gjeld barnehagane.

Barnehagar: Sande har ei heil liste med manglar som skal rettast på før Fylkesmannen kan godkjenne praksisen. Illustrasjonsfoto: Summa, Pixabay 

Nyhende

Konkret dreier tilsynet seg om spesialpedagogisk hjelp og tilrettelagt barnehagetilbod etter barnehagelova.