Hevdar kommunen har teke parti

Herøy kommune er på parti med barnehagen i striden mellom Huldal barnehage og TømrerProsjekt.

LEIKEPLASS: Korleis skal vi bygge leikeplass her, er spørsmålet Henning Heltne ber kommunen svare på. 

Nyhende

Det hevdar dagleg leiar Henning Heltne i selskapet som eig og driv bustadutbygging på nabotomta til barnehagen i Huldalen.