Havforskningsinstituttet etablerer seg på Runde

Havforskingsinstituttet (HI) skal etablere seg på Runde, som dermed får den fyrste forskingsstasjonen mellom Tromsø og Bergen.

Samspel: – Nils Roar Hareide trur forsking i samspelet mellom sjøfuglen og livet i havet vil bli ei viktig oppgåve for Runde Miljøsenter. Deira forsking på tobis/kystsil er eit område Havforskingsinstituttet ønskjer å gå vidare med.  Foto: Bjørnar Torvholm Sævik

Nyhende

– Vi har lenge vurdert å auke forskingsaktiviteten i Møre og Romsdal, og det høver veldig godt inn i vår strategi å etablere ei avdeling på Runde.