Vil sjå nærare på hamne- og farvassavgiftene i Herøy

Trond Arne Ag­len: Kom­mu­ne­di­rek­tø­ren sei­er det vil vere na­tur­leg at ein fram­over ser meir på ham­ne­av­gif­te­ne. 

Nyhende

Under formannskapsmøtet skapte sakene om hamneavgift og farvassavgift diskusjon blant lokalpolitikarane. Dei signaliserer at systemet, slik det er i dag, treng ein gjennomgang. Dette var noko kommunedirektøren langt på veg sa seg samd i.