Vil ha sterkare fokus på lokale innkjøp: Lokale skal inviterast!

Havlandet As vil ha enda sterkare fokus på lokale innkjøp i Herøy kommune sin innkjøpsstrategi.

Merethe Hertø FLusund 

Nyhende

I Herøy kommune sin innkjøpsstrategi heiter det at ved innkjøp under terskelverdien på 1,3 millionar kroner bør kommunen invitere lokale verksemder til å gi tilbod. Dette meiner næringsslivssjef og dagleg leiar i Havlandet, Merethe Hjertø Flusund, er ei for svak formulering.