Går vidare med sjøbudvøling på Runde hamn

Hans Jacob Runde søkjer om meir pengar til vidare vøling av familien si sjøbud på Runde hamn.

Unikt: Den hundre år gamle sjøbuda til Hans Jakob Runde er ein del av eit unikt sjøbudmiljø på Runde hamn. 

Nyhende

Med kulturstøtte frå fylkeskommunen har Hans Jakob Runde skifta taket på sjøbuda han eig saman med seks andre familiemedlemer. No satsar dei på å vidareføre arbeidet med skifting av eternitvegger samt utbetring av veggen som vender mot sjøen med berande konstruksjonar.