Statens vegvesen er negative til etablering av gravplass i Frøystadvågen: – Kva gjer vi då?

Statens vegvesen stiller seg negative til etablering av gravplass i Frøystadvågen og ber om at kommunen ser etter andre stadar for gravplassplasseringa.

Gunn-Lise Voldsund: Senterpartipolitikaren har bede om fortgang i prosessen med å sjekke om Frøystadvågen eignar seg som framtidig gravplass. 

Nyhende

Dette med meir kunne kommunedirektør Trond Arne Aglen orientere om under formannskapet i Herøy tysdag.