Herøy kommune tok inn 835.000 kroner i kaivederlag:

Tre firedelar gjekk til administrasjon

Tre firedelar av Herøy kommune sine inntekter på kaiavgift i fjor gjekk med til å administrere avgiftsordninga.

Mjølstaneset: Aktiviteten på Mjølstaneset genererer storparten av kommunen sine inntekter på kaiavgift. 

Nyhende

Herøy kommune sin hamnerekneskap viser at det blei kravd inn til saman vel 1,2 millionar kroner i hamneavgift i 2019.