Sævik uroa for elevtilbodet i fylket

Karl-Oskar Sævik og FRP stiller seg kritiske til kutt i økonomien for den vidaregåande opplæringa i samband med budsjettprosessen i Møre og Romsdal.

Karl-Oskar Sævik: Frp-politikaren er uroa for at dei økonomiske rammene blir strammare for dei vidaregåande skulane. Foto: Stian Langlo Driveklepp 

Nyhende

Sævik peikar på at det i budsjettet ligg an til at vidaregåande skular, i heile fylket, vil måtte skjere ned millionar det komande året samanlikna med deira rekneskap i 2019.