Herøy kåra til årets ungdomskommune

På Ungdommens fylkesting (UFT) i Kristiansund fredag vart Herøy utropt til årets ungdomskommune i Møre og Romsdal.

VINNAR-UTSENDINGANE: Frå venstre: medlem i Herøy ungdomsråd Maria Sævik, koordinator ungdomsrådet Mona Ryssevik og leiar i Herøy ungdomsråd Arjan Sydhagen Dalsøren.   Foto: Møre og Romsdal fylkeskommune

Nyhende

Dermed gjentok Herøy bedrifta frå 2014, då same heider vart tildelt kommunen.

Denne gongen var det Herøy og Molde som kjempa om den gjeve tittelen.

- UFT-delegatane frå dei to nominerte kommunane fekk 15 minutt til å presentere kommunen sin og fortelje kvifor akkurat deira kommune fortente å bli årets ungdomskommune i Møre og Romsdal. Etter voteringa stakk altså Herøy med den gjeve sigeren., heiter det frå fylkeskommunen.

Medverknad og tiltak

Ungdomsrådet i Herøy har i si eiga lansering til prisen forklart at heimkommunen legg godt til rette for ungdomsrådet.

Dei opplever å ha innflytelse på kommunen, og dei får bidra til ung medverknad. Herøy ungdomsråd har fått gehør i mange ulike saker, der synspunkta deira veg tungt.

Det dei også har opplevd som særs viktig er ungdomsfritidsordninga UFO.

- Det handlar om å skape gode møtestader for ungdom, møtestader som bidrar til eit meir allsidig fritidstilbod.

Kva inneber prisen?

Kvart år kårar ungdommens fylkesting årets ungdomskommune i Møre og Romsdal.

Prisen skal i fylgje arrangør gå til ein kommune som har utmerka seg ved å legge til rette for ungdommar gjennom medverknad, skape gode møteplassar, bidra til eit allsidig fritidstilbod, eller på anna vis har gjort ein særskild innsats for ungdom i kommunen.

Prisen består av ein diplom og 10.000 kroner som vil gagne ungdom i kommunen.

Vi gratulerer!