Fylkesmannen opphevar Sande-vedtak – for tredje gong!

For tredje gong har eit Sande-vedtak om same sak blitt stoppa av Fylkesmannen.

Overprøvd: Tre gongar har Sande kommune blitt stoppa av Fylkesmannen i denne saka. 

Nyhende

– Fylkesmannen opphevar Sande kommune sitt vedtak av 17. juli 2020. Saka vert sendt tilbake for ny handsaming, skriv Fylkesmannen og syner til Plan- og bygningslova, samt rundskriv frå Miljøverndepartementet.