Brannmannskap frå Herøy og Sande skal øve på røykdykking i bustadfelt

Gjer seg klare til å tenne på hus frå 1927

Går alt etter planen, vil bebuarar langs med og rundt gamle Leinevegen kunne sjå både flammar og røyk frå eit gammalt bustadhus i bustadfeltet førstkomande laurdag.

Skal ten­nast på: Brann­sjef Tore Lang­vatn og be­red­skaps­lei­ar Rolf-Hen­ning Skre­de Hide i Her­øy brann og red­ning, her fram­for den gam­le bu­sta­den som skal bren­nast på Lei­na­ne. Nær­lig­gan­de ei­ge­do­mar vert sik­ra med vass­vegg og/el­ler vasslan­gar.  Foto: Josefine Spiro

Nyhende

– Vi er vêravhengig. Det kan ikkje vere mykje vind. Men regn spelar inga rolle.