Krev handling på delvis utvaska veg

Dei som brukar nedste delen av Sædalsvegen i Gjerdsvika, fortvilar over ein veg som delvis er utvaska.

Sædalsvegen: Bebuarane som soknar til denne vegen som kjem ut på fylkesvegen nede ved Fredtun, har sendt bekymringsbrev til kommunen, med håp om snarleg løysing.   Foto: Privat

Nyhende

Det kjem fram av ein skriftleg merknad som har kome kommunen i hende. Bebuarar i rekkjehuset i Sædalsvegen 32 som har sendt krav til kommunen om utbetring av tilkomst til heimen.