- Breidda må aukast i Kleppeåsen

At kommunen no er i gang med vegutbetring rundt Kleppeåsen er noko dei som bur i området har venta lenge på. Men kvifor blir ikkje vegen samtidig utvida i breidda, spør Geir Baade.

Kleppeåsen 

Nyhende

Poenget er at med dagens breidde vil ungane som går og syklar til og frå skule, fotballtrening og andre aktivitetar, framleis måtte heilt ut i grøfta når dei møter ein bil.