Kloakkreinsing i Hallelia

Sande kommunestyre har vedteke å etablere kloakkreinsing i Hallelia-området. Mykje av kloakken i Sande endar rett i sjøen, utan noko form for reinsing.

Illustrasjonsfoto: Kloakk  Foto: Pixabay

Nyhende

– I nokre område har vi etablert slamavskiljarar, til dømes på Sætre for indre Gursken og på Hageselle for Gjerdsvika vest for Sandanger, heiter det til saka.