Lukkast ikkje med taktikken for Sandebukta

Herøy kommune ser ikkje ut til å lukkast med taktikken for overtaking av Sandebukta fiskerihamn.

Sandebukta hamn  Foto: Stian Langlo Driveklepp

Nyhende

Møre og Romsdal fylkeskommune kan ikkje overta Sandebukta fiskerihamn for vidare overføring til Herøy kommune. Slik svarar bygg- og eigedomssjef Per Olaf Brekken på kommunen sin taktikk med å overta hamna utan å måtte betale taksten på 150.000 kroner.