Innfører Sande eigedomsskatt?

Trass i fleire grep for å stramme inn drifta, mellom anna to skulenedleggingar, er den økonomiske utviklinga til Sande kommune elendig. No lanserer kommunedirektøren forslag om eigedomsskatt.

Kommunedirektør: Anders Norvald Hammer under si orientering til Sande kommunestyre tysdag 27. oktober.  Foto: Endre Vorren

Nyhende

Kommunedirektør Anders Hammer sine siste tal syner at kommunen går mot eit forventa underskot på 16 millionar kroner i 2020.