Ikkje ny bru før andre halvår 2021

Det trengst tid til planlegging av ny bru til Herøy Gard.

HER­ØY: Ei ny bru til Her­øy Gard vil tid­le­gast vere på plass i andre halv­år 21. 

Nyhende

Det vart konklusjonen då utval for næring, kultur og idrett på sitt førre møte bad om ei orientering om framdrifta på arbeidet med å få på plass ei ny bru til Herøy.