Gjerde-striden held fram

Gjerdet skil framleis ei felles innkøyrsle mellom to naboar i Hallelia.

Hallelia: Gjerdet har ført til konflikt mellom to naboar.  Foto: Endre Vorren

Nyhende

No har vedkomande nabo som ikkje sette opp gjerdet, på nytt vendt seg til Sande kommune med ynskje om å få ei løysing på saka.