Hevdar gamleskulen er «hyblifisert»

Sameiet Skuletun på Larsnes har gjennom advokat sendt bekymringsmelding til kommunen.

Gamleskulen på Larsnes: Sameige-selskapet som har seksjonar/leilegheiter i det tidlegare skulebygget har gått ut mot eigaren av to av seksjonane, med skuldingar som denne eigaren tilbakeviser.   Foto: Endre Vorren (arkiv)

Nyhende

– Med vising til plan- og bygningslova paragraf 32-1 ber styret Sande kommune om å følge opp ovanfornemnde, anten gjennom å dra på synfaring eller å pålegge Husly AS om å søke bruksendring omgåande, heiter det frå Advokatfirmaet Øvrebø Giørtz AS, som representerer Sameiet Skuletun.