Ber seg friteken frå Herøy-politikken

Kommunestyremøtet 29. oktober blir Kjell Runde sin siste framferd i Herøy- politikken.

KJELL RUN­DE: Skal flyt­te frå Her­øy og ber seg fri frå Her­øy-po­li­tik­ken. 

Nyhende

Kjell Runde har søkt fritak for alle sine politiske verv i Herøy kommune med verknad frå og med november i år.