Reduserer talet på utval i Herøy-politikken?

Tine Storøy vil endre utvalsstrukturen. Kommunedirektøren kan tenke seg færre kommunestyrerepresentantar.

FÆR­RE UT­VAL: Tine Stor­øy mei­ner kom­mu­nen vil tene på å re­du­se­re ta­let på ut­val.  Foto: Stian Langlo Driveklepp

Nyhende

Under formannskapet si behandling av saka om nytt politisk reglement denne veka vart det minst like mykje fokus på utvalsstrukturen i Herøy.