Avlingssvikt som følgje av hjorteskade - Fylkesmannen har ikkje pengar

Torleiv Storegjerde får ikkje erstatning for avlingssvikt som følgje av hjorteskade.

Ska­de: Tor­leiv Sto­re­gjer­de har lide sto­re av­lings­tap på grunn av hjor­ten si bei­ting på dyr­ka mark. Ar­kiv­fo­to:   Foto: Sti­an Langlo Dri­ve­klepp

Nyhende

– Fylkesmannen forstår at hjort kan gi både avlingstap og skade på jorda, men har ikkje pengar å erstatte slike skadar med.