Skal fjerne drivstoff-anlegget på Leikong

Drivstoffanlegg 

Nyhende

Drivstoffanlegget ved Coop Marked Leikong skal demonterast, og Multiconsult har levert ein omfattande tiltaksplan som beskriv korleis arbeidet skal utførast og korleis eventuelle forureina massar skal behandlast. Tiltaket omfattar opptak av nedgravne drivstofftankar, pluss fjerning av tilhøyrande røyropplegg og drivstoffpumpe.