MTU vil ha tiltak i Dragsund

Herøy kommune sender brev til fylket med mål om å få på plass trafikktryggingstiltak i Dragsund.

Rich­ard K. Gjerde: KrF-po­li­ti­ka­ren er leiar for MTU, som no ber om til­tak. foto: bjørn­ar sæ­vik 

Nyhende

Maritimt og teknisk utval (MTU) kom på sitt førre møte fram til ein uttale, der dei ber fylkeskommunen om å gjere konkrete tiltak knytt til problemet med manglande lys og gangfelt ved kryssinga av fylkesvegen ved Dragsund verkstadsenter.