Kvamsøy bygde- og næringslag:

Kvamsøyingane har fleire tiltak på ønskjelista

Kvamsøy bygde- og næringslag har sendt ei rekkje førespurnader til kommunen.

Er særskilt utpeika: Her ved 90-graderssvingen på Myrdalsvegen og oppover i retning klubbhuset og stadion er asfaltdekket veldig dårleg, heiter det frå bygde- og næringslaget. 

Det er mange born i området som brukar skuleplassen og ballbingen på ettermiddag og kveldstid– Det er mange born i området som brukar skuleplassen og ballbingen på ettermiddag og kveldstid

Nyhende

Det første gjeld gangvegen som går frå butikken til krysset til Myrdalsvegen. Det grør no att med store tre, og dei veks inn i gangvegen.